Ludzie

Centro Liber Formación. Liberconsultores

Julia García-VasoJulia García-Vaso

CEO- Madrid Manager

Prawnik z bogatym doświadczeniem w realizacji krajowych i europejskich projektów szkoleniowych oraz społecznych, zwłaszcza tych związanych z kobietami, rozwójem obszarów wiejskich, przedsiębiorczością, mikrofinansowaniem i szkoleniami. Współpracowała z licznymi organizacjami europejskimi (CEDEFOP, EUROAGRICUTUR, Leonardo Da Vinci, CEPFAR) oraz organizacjami  z Hiszpanii (Związek Zawodowy Rolników, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kobiet Przedsiębiorców). Obecnie jest liderem zespołu i kierownikiem projektu Liberconsultores w Madrycie.

 

Elvira Tortosa

Elvira Tortosa

Absolwentka prawa. Posiada ponadtrzyletnie doświadczenie w pracy w chara terze Konsultanta w projektach społecznych. Odpowiada za tworzenie, wyszukiwanie oraz wdrażanie programów szkoleń społecznych i zawodowych. Pracuje m.in. w projektach związanych ze szkoleniami zawodowymi, energią odnawialną, równością, turystyką.

 

 

Consorzio IES

i

Francesco De Rosa

Prezes Consorzio IES

Menadżer projektów z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania. Pracował dla różnych organizacji i firm, pełniąc funkcję dyrektora i prezesa. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania i koordynacji projektów, programów europejskich, regionalnych i lokalnych programów wspierajacych MŚP, spółdzielnie socjalne i organizacje non-profit. Doradzał w zakresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i sektora non-profit, zarządzania projektami europejskimi, tworzenia i rozwoju sieci i partnerstw, zrównoważonej turystyki, rozwoju lokalnego, tworzenia miejsc pracy, integracji społecznej. Prowadzi szkolenia z obszaru kompetencji przedsiębiorczych i menedżerskich dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

 

Fundación Prevent

Montserrat Moré SerraMontserrat Moré Serra
CEO

Absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Abat Oliva CEU w Barcelonie. Od 1997 roku Dyrektor Zarządzający w Fundacji Prevent oraz firmie Full-Audit SA (od 2012). Kieruje rozwojem nowych obszarów pracy w dziedzinie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych: promocja programów sportowych oraz programów integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  Członkini zarządu Spanish Cerebral Palsy Sports Federation oraz  wiceprezes Catalan Sports Federation for Cerebral Palsy.

 

Doriana BagnoliDoriana Bagnoli
Dyrektor

Z wykształcenie psycholog. Od ponad 13 lat pracuje w organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnością. Od 2006 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Obszaru ds. Integracji Społecznej i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Fundación Prevent, organizacji non-profit z siedzibą w Barcelonie i działającej na terenie całej Hiszpanii. Jej główne obszary zainteresowań to komunikacja i edukacja. Członkini Toastmasters International, organizacji zajmującej się szkoleniami w zakresie efektywnej komunikacji osobistej i rozwoju przywództwa oraz wolontariuszka różnych stowarzyszeń lokalnych. Występuje na na seminariach, konferencjach, konwencjach.

Elvira TortsaElvira Tortsa

Z wykształcenia Psycholog. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym.
Obecnie pracuje na stanowisku Specjalistki ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz Doradcy Zawodowego. Posiada dużą wiedzę na temat niepełnosprawności oraz bogate doświadczenie w kontaktach z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 

Fundacja Aktywizacja

Dariusz GoskDariusz Gosk
Ekspert ds. rynku pracy/Koordynator Agencji Zatrudnienia

Ponadośmioletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Doświadczenie w opracowywaniu programów rehabilitacji społecznej i zawodowej, inicjowaniu   działań merytorycznych z obszaru rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, opracowanie narzędzi wykorzystywanych w procesie włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy. Doświadczenie w kontaktach z pracodawcami w zakresie prowadzonych projektów rekrutacyjnych.

Agata GawskaAgata Gawska

Prezeska Fundacji Aktywizacja, związana z organizacją od 2008 roku. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów z obszaru integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych. Pomysłodawczyni i koordynatorka Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, skupiającej 84 organizacje. Członkini Rady Rynku Pracy – organu doradczego dla Ministerstwa Pracy. Pomysłodawczyni i koordynatorka grupy On Inclusion 14-20 skupiającej ekspertów akademickich i pozarządowych, działających w obszarze dostępności funduszów strukturalnych. Członki komitetu Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka wielu publikacji i artykułów dotyczących rynku pracy i funduszy strukturalnych.

 

Coop’Conseils

Huguette ClignetHuguette CLIGNET

Specjalistka w obszarach współpracy ponadnarodowej, szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
oraz innowacji społecznych.

 

 

 

 

Mélanie PEPINMélanie PEPIN

Specjalistka w zakresie działaniach badawczych, koordynacji projektów międzynarodowych
i współpracy.

 

 

 

 

Marie PILESMarie PILES

Specjalistka w zakresie realizacji regionalnych projektów na rzecz rozwoju umiejętności, zatrudnienia i aktywizacji. Ekspertka w opracowywaniu innowacyjnych projektów.

 

 

 

 

 

Véronique TORTVéronique TORT

Coach