Organizacje

Centro Liber Formación. Liberconsultores

Liberconsultores to organizacja posiadające bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych szkoleń i działań skierowanych do biznesu, związków pracodawców, administracji publicznej. Od momentu powstania w 1997 roku firma nieustannie działa w obszarze aktywizacji zawodowej, współpracując w z wieloma organizacjami na szczeblu krajowym. Nasza jednostka w Madrycie posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji różnorodnych projektów i programów finansowanych ze środków unii europejskiej.

Nasz projekt biznesowy powstał z w odpowiedzi na  potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw i pracowników, i realizowany jest z wykorzystaniem najlepszych dostępnych środków odnoszących się zarówno do zasobów ludzkich i technicznych, w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania do nowych żądań pracy społeczeństwa. W ciągu 19 lat naszej działalności przeszkoliliśmy ponad 165.000 osób.

To pozwala nam dostosować oferowane szkolenia do indywidualnych potrzeb aktywnych pracowników oraz osób bezrobotnych, niezależnie od ich profilu zawodowego.

W ciągu ostatnich Liberconsultores brało udział w wielu krajowych i europejskich projektach, skierowanych zarówno do młodych jak i starszych osób).

www.liberconsultores.com

 

Consorzio IES

Consorzio IES to nowo powstała instytucja. Koncentrujemy się na działaniach mających na celu wspieranie integracji społecznej, mobilności osób młodych oraz świadczeniu usług pośrednictwa pracy dla osób ze szczególnych grup – kobiety, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, osoby bez kwalifikacji zawodowych. Ponadto angażujemy się w kształtowanie zrównoważonych polityk publicznych i dobrych praktyk w zakresie tworzenia sieci współpracy, spółdzielczości, innowacji społecznych.

www.consorzioies.com

 

Fundación Prevent

Fundación Prevent powstała w 1984 roku w Barcelonie i od tego czasu działa na terytorium całej Hiszpanii. Naszym celem jest poprawa jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im dostępu do rynku pracy oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Staramy się zmieniać społeczne postrzeganie niepełnosprawności poprzez aktywne włącznie osób z niepełnosprawnością w proces ich rozwoju. Nasze podstawowe wartości to: pasja, profesjonalizm i odpowiedzialność, Poszukiwanie nowych rozwiązań, uczciwość, integralność i wytrwałość.

www.fundacionprevent.com

 

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja powstała w 1990 roku. Misją Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Naszym głównym celem jest znalezienie pracy na otwartym rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością. Zapewniamy również wsparcie w edukacji formalnej i działań na rzecz integracji społecznej.

www.aktywizacja.org.pl

 

Coop’Conseils

Coop’Conseils to platforma współpracy dla przedsiębiorców i pracowników powstała w 2014 roku.

Skupiamy ekspertów w dziedzinie innowacji społecznych, prowadzimy szkolenia i wspieramy przedsiębiorców w kwestiach zrównoważonego rozwoju.  Nasza metodologia wynika z bogatego doświadczenia i przeprowadzonych badań, w związku z czym jest w pełni dopasowana do potrzeb osób z którymi pracujemy.

http://www.minedetalents.fr/