O PROJEKCIE

CREATING LEADERS FOR THE FUTURE:

NO LIMITS TO ENTREPRENEURSHIP AND DISABILITY

 

Czego dotyczy projekt?

„Creating Leaders for the Future” to 24-miesięczny projekt prowadzonych przez 5 europejskich organizacji posiadających bogate doświadczenie w realizacji  działań skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowany w ramach Programu ERASMUS +, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk strategiczne partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych.
Głównym celem projektu  jest opracowanie ścieżki szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnościami.  Szkolenie powstanie na bazie doświadczeń organizacji zaangażowanych w realizację projektu oraz przeglądu dobrych praktyk w tym zakresie.
Program będzie wynikiem wykrywania, identyfikacji i analizie niezaspokojonych potrzeb i istniejących luk w ofercie szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych.
Program szkolenia z zakresu przedsiębiorczości będzie w pełni dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością i gotowy do wdrażania zarówno w krajach podmiotów biorących udział w projekcie jak i innych krajach europejskich.
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z różnego rodzajami niepełnosprawnościami, zainteresowanych wejściem na rynek pracy lub założeniem własnej firmy.

Jakie są cele projektu?

Ogólnym celem jest wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawności. Szczegółowe cele to:
 • Dostarczenie początkującym przedsiębiorcom niezbędnej i  specjalistycznej wiedzy potrzebnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania szkolenia i po jego zakończeniu
 • Nawiązywanie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, instytucjami rynku pracy, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój gospodarczy i ekonomiczny
 • Wspieranie pełnej integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Jakie działania obejmuje projekt?

 • KOORDYNACJA i ZARZĄDZANIE. Obejmuje działania niezbędne do prawidłowego zarządzania Projektem (kooordynacja prac, spotkania międzynarodowe). Podmiotem odpowiedzialnym i jednocześnie liderem projektu jest hiszpańska Fundación Prevent.
 • PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie promocji i wsparcia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców (obszar Europy i kraje biorące udział w Projekcie). Opracowanie metodologii badania, gromadzenie informacji, analiza wyników i przygotowanie raportu końcowego.
 • OPRACOWANIE METODOLOGII i MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH. Zaprojektowanie modułów szkoleniowych/programów szkoleń dla niepełnosprawnych przedsiębiorców oraz instrumentów, narzędzi wspierających ten proces.
 • PILOTAŻ. Przeprowadzenie fazy pilotażowej (prezentującej „program szkoleń”) w oparciu o spotkania focusowe dla osób z niepełnosprawnością i pracodawców.
 • CERTYFIKACJA EUROPASS
 • EWALUACJA  REZULTATÓW PRACY INTELEKTUALNEJ
 • KOMUNIKACJA i UPOWSZECHNIANIE. Promocja działań i rezultatów projektu za pośrednictwem strony internetowej, sieci społecznościowych, newslettera, ulotek.

Jakie są najważniejsze rezultaty projektu?

 • Analiza europejskich dobrych praktyk w obszarze działań pro-przedsiębiorczych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Metodologia i materiały szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości
 • Podręcznik szkoleniowy i materiały dodatkowe
 • Walidacja szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami

Kto jest zaangażowany w realizację projektu?

Fundación Prevent
Consorzio IES
Centro Liber Formación. Liberconsultores
Fundacja Aktywizacja
Mine de Talents


stat4u